Oro på börsen

De senaste dagarna har börserna runt om i världen skakats om rejält. Stockholmsbörsen har haft sin kraftigaste nedgång på flera år och den uppgång som funnits har nu helt utplånats. Riksbanken står inför ett dilemma då den planerade räntehöjningen nu lär vara svår att genomföra, samtidigt som Sveriges statsfinanser ser ut att stå sig väl. Alliansregeringen har visat sig vara stabil och ansvarsfull i svåra tider och det är nog då som vi som bäst behöver en regering som styr och leder landet.

Samtidigt så ger denna oro på finansmarknaden oss anledning att ställa ett antal kritiska frågor. Vems är problemet? Hur har det uppkomit? Vad beror det på?

Sedan andra världskriget har det funnits ett starkt fokus på matieriell välfärd. Vi konsumerar alltmer och ställer större krav på vårt boende, vår resande, våra kläder och personliga saker. För många verkar det viktigast att kunna peka på det nya huset, den nya bilen, sommarstugan eller båten, snarare än att peka på sitt eget liv. Många anser att livskvalitet är att ha många prylar. Då man möter rika personer som är sjuka så är det inte fokus längre på tillgångarna utan då handlar det enbart om en sak, att bli frisk.

Den gamla visan "du kan ingenting ta med dig dit du går" är sann. Inget av det vi samlar på oss kan vi ta med oss in i evigheten. Självkklart är det lättare att leva livet om man har det gott materiellt sett.

Bibeln undervisar om pengar och menar att pengar är aldrig något ont, men däremot kärleken till pengar. Tyvärr visar det sig ofta att den som driver på att skaffa in mer pengar är också väldigt ofta självcentrerad. Egot står ofta i centrum och livet handlar om "mitt och de mina". Livet kan vara väldigt rikt om man delar med sig av det man har. Det viktigaste att dela är ens tid och tankar.

Att finansmarknaden vacklar är allvarligt och världens regeringar tar sig rejäla funderare idag. Mer lån är nog den snabbaste lösningen, men säkert inte alltid den bästa. Den som är satt i skuld är aldrig fri, står det i Gamla Testamentet, och det gäller även idag.

Kanske dagens oro får oss att fundera på vad vi satsar våra liv på? Om vi litar på placeringarna på börsen så är det nog en trygghet som saknar bärighet.