Skogsriket - visionen om en näring som stärker turismen

Det finns stora utvecklingsmöjligheter för turismen i Sverige. Den är en basnäring idag, men kan fördubblas inom de närmaste åren.

En bra idé har kommit från regeringen och landsbygdsministern kring en vison om Skogsriket. Skogsnäringen är betydande och dess bidrag till svenska välfärden har funnits i flera hundra år. Samtidigt som den traditionella skogsindustrin utvecklas finns det också stora möjligheter kring upplevelseindsustrin kopplat till skogen.

Intresset för att komma ut i naturen ökar och nya affärsidéer utvecklas ständigt. Jakten, Fisket, Fågelskådandet, Bär- och svampplockning är bara några exempel.

Det är bra med visioner om nya näringar. Sverige är ett land med stora tillgångar och värden. Genom kunniga guider som tar med turisterna ut i skog och mark åstadkoms upplevelser som ger mersmak.

På regeringens hemsida www.regeringen.se kan du läsa mer om Skogsriket.