Barn behöver vuxna

Barn behöver vuxnas stöd och hjälp. Men ofta blir de svikna. I vårt samhälle så borde inga barn drabbas av missbruk, riskera att vräkas från sina hem eller leva under hot att bli avvisade. Kristdemokraterna driver en politik som vill sätta barnen i främsta rummet. Vår vision är att alla barn ska växa upp i trygghet och möta kärlek från vuxna. Det kämpar vi för!