Kristdemokraterna vill ha en företagarlinje

Regeringen har framgångsrikt drivit den s k arbetslinjen. Det är bra, men räcker inte. Nu gäller det att bredda utbudet. Mats Odell, ordförande för riksdagens näringsutskott, skriver idag i DI om vikten av ett bättre företagarklimat i Sverige. Han vill i sin roll som ledare för Kristdemokraterna driva en företagarlinje. Det är bra och helt rätt, men ändå bommar Mats frågan. Han skriver att han vill driva detta om han blir partiledare. Nu hoppas jag att han oavett vilken roll han har i partiet driver detta. Som 2:e vice ordförande, gruppledare i riksdagen och ordförande för ett av riksdagens tunga utskott saknar han ju inte en plattform för detta. Snarare är det hans ansvar idag att vid sidan av Göran Hägglund driva dessa frågor, eftersom de är ju sådant som partiet bestämt sig för att verka för. Att vi har ett fokus på barn och ungdom innebär ju inte att vi släpper övriga politikområden. Ska vi ha en god omvårdnad, skola och omsorg måste vi ha skatteintäkter. Dessa kommer från näringslivet. Som kristdemokrater kommer vi att fortsätta tala om företagarfrågorna oavsett vem som blir partiledare.