Stoppa vinstuttagen i vård och skola!

Det är bra med avregleringar och fler alternativ. Det stärker individens möjlighet att själv kunna göra aktiva val. Därför är det rätt att det finns fler aktörer inom vård och skola. Men däremot är det inte acceptabelt att vinsten hamnar i riskkapitalisternas fickor. Det är bra att regeringen tar tag i detta. Skattepengar till vård och skola ska gå till dessa verksamheter. Girighet och egoism måste bekämpas.