Varför så krångliga regler för avdragsrätten?

Nu har riksdagen klubbat att vi får göra skatteavdrag för gåvor till bl a välgörenhet. Men reglerna är krångliga, dyra och ställer enorma krav påmden som tar emot pengar. Så hade vi inte alls tänkt os systemet. Bara att ansöka om att få bli gåvomottagare ska kosta 10 000 kr och därefter 7000 i årsavgift. En bra id'e som redan verkar ha skjutits i sank. Tidningen Dagen skriver om detta idag. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=290519