Bra konferens om turism i Sverige

Nätverket Regional Turism, en mötesplats för oss som tillhör de regionala turistorganisationerna, har haft en konferens i Åre. 16 av landets organisationer var representerade och vi har lyssnat till en rad föreläsare. Att mötas och dryfta gemensamma frågor har visat sig vara ett väldigt bra sätt att också komma överens om hur vi ska positionera de viktiga turistfrågorna i Sverige.

Många föreläsare var bra, men det var en enorm inpirationskick att lyssna till Eric Paulsson, ordförande och grundare av Skistar som gav oss en inblick i entreprenörens arbete. Tillsammans med sin bror Mats har han byggt PEAB som med sina 17 000 medarbetare är en av giganterna på byggmarknaden. Han gav en livfull och personlig beskrivning av hur arbetet med Skistar AB vuxit fram.
Några av hans utgångspunkter:
- Det måste finnas två vinnare i varje affär
- Personalen är den största tillgången i företaget
- Vi är inte fjällfogdar, vi arbetar alltid tillsammans med de lokala entreprenörer och är en del av det lokala företagandet
- Var långsiktig och uthållig
- Turismen är en framtidsbranch. Framtidens kunder kräver komfort och är beredda att betala för den.
- Vi måste få in fler utländska besökare till Sverige
- Flyget är förutsättningen och vi behöver fler flygplatser

Framträdandet, av en person som firat 50 år i företaget, andades både ödmjulhet och djärvhet. Säkert är han en tuff förhandlare och skicklig affärsman, men utstrålar också en oerhörd trovärdighet då han talar om företagandet i en bygd, vikten av att vara ett lag och att alla behövs