Dags för en vårdplatsgaranti

I tisdags debatterade vi vårdplatser på våra sjukhus. Vårt regionråd Monica Selin klargjorde tydligt Kristdemokraternas krav på vårdplatser och driver nu hårt kraven på ordentliga redovisningar av hur den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen tänker inför framtiden.

Idag skriver GP att vårt stora sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, inte använt de pengar som de hade i sin budget förra året. Under året har rubrikerna varit många i tidningen om förtvivlade patienter som fått ligga i korrider eller sitta timvis i väntan på att överhuvudtaget fått möta vårdpersonal.

Nu kräver vi fler platser och artikeln visar tydligt på det problem som finns inom vården.