En köfri sjukvård

Detta inlägg om personalen som vår stora resurs finns i dagens SLA.
Sedan socialminister Göran Hägglund införde kömiljarden har köerna till sjukvården minskat drastiskt. Allt fler får vård inom den tid som vårdgarantin utlovar. Detta visar att det går att påverka och skapa lösningar. Tack vare en handlingskraftig socialminister har sjukvården förbättrats inom många områden, men mycket återstår. Vi kristdemokrater menar att många lösningar på sjukvårdens problem finns hos personalen. Men det saknas ofta både vilja och rutiner för att ta tillvara på goda idéer från personalen. Min övertygelse är att vi politiker måste bli bättre på att hämta in information och synpunkter från dem som dagligen arbetar inom hälso- och sjukvården. Erfarenhet av möten med vårdpersonal har visat att det finns ett enormt engagemang och stor vilja att få vara med och utveckla och påverka sjukvården med patienternas bästa för ögonen. Jag är övertygad om att hur ett sjukhus organiseras och vilket inflytande personalen har på de dagliga besluten också påverkar hur patienterna bemöts och behandlas. Det är inga floskler då Kristdemokraterna säger att personalen är vår största resurs. Vi menar det och brinner för att få visa det i praktiken. Vi är övertygade om att ett större stöd till Kristdemokraterna i politiken innebär stora förbättringar i vården.

Conny Brännberg (KD)
Regionpolitiker