Ett gigantiskt svek mot våra barn

Det råder ingen tvekan om att barnen har det svårt i vårt land. Trots att vi är ett av världens rikaste länder och har en materiell välfärd så är det många barn och unga som inte mår bra.
BRIS-rapporten 2011 visar på att rekordmånga barn har kontaktat BRIS. Inte mindre än 23728 stödjande samtal genomfördes via BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten. 28 489 inlägg fanns också på BRIS-sajtens diskussionsforum.
Totalt rapporterar man 52 217 stödjande kontakter vilket är den högsta siffran i BRIS historia.

Vi måste ställa oss frågor som: Vad har hänt? Varför är det så många barn som behöver stöd? Var finns föräldrarna?  Vad hade hänt om de inte fått stödet från BRIS?

Kristdemokraterna talar om familjen och vikten av tid med och för varandra. Tid verkar framstå som en stor bristvara idag. När vi inte har tid för våra barn så sviker vi dem. Därför måste vi skapa förutsättningar för att föräldrar, mor- och farföräldrar får mer tid tillsammans med barnen. Vår idé om vårdnadsbidrag är rätt, men beloppet är alldeles för lågt. Ett större stöd för Kristdemokraterna skulle vara ett led i att stärka barnens situation.

Barn behöver oss vuxna och bland det bästa som vi kan ge dem är TID.