Handlar det om olja eller människor?

Det pågår ett uppror i arabvärlden. Efter åratal av förtryck och diskriminering sker nu aktioner som ett uttryck för frihet och längtan efter demokrati. Samtidigt så finns det krafter som påverkar. Olika politiska intressen trycker på eller också handlar det om helt andra saker, ofta förknippat med makt. I många länder är strukturer kring familjer, släkten, klanen eller stammen mycket starka och styr mer än det som sker i de västerländska demokratierna.

Till stor del handlar konflikterna i mellanöstern om makten över oljan, det är också därför som västvärldens ledare har ett sådant engagemang. Samtidigt vill de framstå som sanna humanister och talar om den enskilda människan och hennes rätt till individuell frihet. Faktum är att många av västvärldens ledare har varit rätt nöjda med diktatuterna eftersom de garanterat oljeleverenserna. Fortfarande finns tankarna om invasionen i Irak att det inte alls handlade om massförstörelsevapen utan om kontrollen över oljan.

Människovärdet är det viktiga. Alla människor har samma värde. Därför kan vi aldrig acceptera att förtryckare våldför sig och till och med dödar andra människor. Jag hoppas innerligt att det är på grund av våldet i Libyen som västvärldens ledare är engagerade och inte faran över att Kadaffi inte längre kan garantera oljeleveranser.