Hur mycket ska en politiker tjäna?

Diskussionen om politikers arvoden har satt ny fart. Sveriges Television har gjort en granskning av vad kommunstyrelsens ordförande har i ersättning för sitt uppdrag och konstaterar att många kommuner har höjt arvodena med över 10%.

Vad är en rimlig ersättning för uppdraget som kommunalråd? SVT har en tabell där man kan granska alla kommuner som svarat på en enkät.

Vad säger du? Vad är en rimlig ersättning?