Konkurrens om lärare i förskolan

Det föds många barn i Sverige just nu. Antalet förskolor ökar. Men det råder en brist på utbildade förskollärare. Enligt SR så innebär detta att en utbildad förskollärare kan förhandla sig till en lön som ligger flera tusen över den gängse ingångslönen.

Den nya skollagen skärper kraven på utbildad personal och det är väl bara att lyckönska dem som valde att utbilda sig nu. 

Nativiten förändras ständigt och vi ser ett minskat behov av lärare för elever i de högre åldrarna. Barnafödandet har alltid gått i vågor och just nu har vi en topp på väg in och genom högskolan. För de politiska beslutsfattarna är det inte lätt att planera med tanke på att investeringar i byggnaderna är stora och dessutom så varierar behovet av personal hela tiden.

Ska bli spännande att följa denna utveckling.