Satsningen på läkare verkar lyckad

Under den förra mandatperioden satsade Västra Götalandsregionens personalutskott (jag var vice ordförande) på personal- och kompetensförsörjning. Några yrkeskårer var särskilt utpekade, däribland läkarna. Ett särskilt projekt REGATT togs fram. Det står för REGional AT/ST-utveckling. Tanken var att försöka knyta upp så många AT-läkare som möjligt med förhoppningen att de ville fortsätta sin ST-tjänstgöring i regionen och därmed också få en fast anställning. Detta ser ut att ha lyckats.
Igår hade vi möte med ägarutskottet och kunde konstatera att det finns 40 läkare som vill få sin ST-tjänst hos oss, men budgeten var inte anpassad för detta stora intresse. I gott samförstånd löstes detta och vi tog beslutet att anställa ytterligare 40 läkare. Hur det ska betalas får vi återkomma till i samband med bokslutet.

Det hade, på ren svenska, varit korkat om vi inte hade passat på att anställa dessa läkare nu. Hade vi sagt nej och gett besked: kom tillbaka efter nästa års budgetförhandling, så hade de dragit iväg och vi hade istället fått anlite fler hyrläkare.

Nu kan vi glädjas åt att allt fler vill utbilda sig i vår region och fortsätta sin anställning här. Det lönar sig att ha en god personalpolitik. Tyvärr kommer denna åtgärd väldigt sent, men vi får väl säga; bättre sent än aldrig.