Stoppa olagliga fisket i Västsahara

Förra året blev fisket i Västsahara ordentligt uppmärksammat genom avslöjande TV-reportage. Marocko har ockuperat området, men inga länder har erkänt det som en del av Marocko. Enligt internationella överenskommelser får man inte exploatera naturtillgångar utan att de kommer lokalbefolkningen tillhanda. EU har slutit avtal med Marocko som berör fisket i Västsahara. Detta borde inte förekomma menar kristdemokratiska riksdagsledamöter som nu reagerar.

I en skrivelse påpekar de felaktigheterna och menar att då EUs jordbruksministrar möts nästa vecka måste Sverige reagera.

Läs mer på Europaportalen

Det är fyra kristdemokratiska ledamöter i EU-nämnden som reagerar 

Désirée Pethrus (KD), Riksdagsledamot

Irene Oskarsson (KD), Riksdagsledamot

Caroline Szyber (KD), Riksdagsledamot

Robert Halef (KD), Riksdagsledamot