Våldet mot journalister är oacceptabelt

Kan Bi-Moon uttryckte mycket starkt omvärldens avståndstagande till det våld som brukats mot journalister i Egypten. Flera andra världsledare hakade på. En objektiv nyhetsförmedling måste värnas och det är bra att man vänder sig mot denna typen av övergrepp.

Samtidigt måste man också reflektera över publikens ansvar. Kravet på action-bilder, att se strider på nära håll, gör att journalisterna utsätter sig för allt större fara. Vårt krav på leverans har lett till att många tävlar om att komma så nära som möjligt.

Committe to Protect Journalist för statistik över antalet journalister som dödats. Förra året var det 44 stycken och hittills i år det 4.

Händelseutvecklingen i Egypten oroar och måste stoppas innan fler människoliv tas.