Året som gått - vad är det man minns?

I slutet av ett år görs mängder av sammandrag kring vad som skett de senaste månaderna. Många medier har också testsajter, t ex GP där man kan testa sina kunskaper.

I sin minnesbank har man lagrat de gångna åren. Tyvärr verkar tiden rusa fram så snabbt och många av de värdefulla minnena faller ofta i glömska. Det positiva och värmande ska man ha kvar och ta fram i tider då man bäst behöver dem.

När jag blickar tillbaka på 2010 så är det många minnen som poppar upp och förhoppningvis har jag blivit både mera erfaren och klokare.