Att vara ordförande - bok med praktiska råd

Det känns väldigt roligt att få respons på det man skrivit. Boken "Att Vara Ordförande" är tänkt som en bok med goda råd och praktiska anvisningar till den som är ordförande i ett politiskt sammanhang. Av responsen att döma fungerar boken väl. Den finns nu åter i handeln.Boken kan beställas i bokhandeln eller via www.kristdemokraten.com

Den är utgiven på Norstedts Juridik AB

ISBN 91-39-10857-0


Jag har också förmånen att få leda kurser i mötes- och sammanträdesteknik. Särskilt nu efter ett val så är behovet av praktiskt träning för ordföranden stort och det är väldigt inspirerande att få möta brinnande politiker som vill förkovra sig inom detta område.

Mer info finns på www.brännberg.se