Ett mänskligare Sverige

Under valrörelsen myntade Kristdemokraterna begreppet Ett Mänskligare Sverige. Nu har vi fått väljarnas stöd att agera i kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdag och regeringen. Vår ambition är att på många sätt vara med och förändra Sverige. Kyla och mörker kommer att vara kännetecknande för vårt klimat, men i de mänskliga relationer vill vi verka för värme och gemenskap. Varje människa är unik och behöver mötas på ett personligt och indivuellt sätt. Talet om kollektivet och massorna är inte de uttryck som Kristdemokrater vill stå för. Vi vill lyfta fram varje individ som unik och värdefull och tillsammans vill vi skapa ett mänskligare Sverige där vi bryr oss om varandra och tar tid för att utveckla mänsklig gemenskap. Idag kan du börja med ett leende, ett vänligt handslag eller inbjudan till ett samtal över en kopp kaffe. Det är i de små och nära gemenskaperna som vi bygger ett positivit samhälle.