Göran har tagit itu med vårdköerna

Göran Hägglund är den socialminister som verkligen tagit sig an problematiken med vårdköerna. Genom att införa en ekonomisk morot, den s k kömiljarden, kan vi nu konstatera att nio av tio får vård inom föreskriven tid.

På socialdepartementets hemsida kommenterar Göran Hägglund: "Köerna fortsätter att minska. Aldrig tidigare har så stor andel av patienterna fått vård i rätt tid"

Kristdemokraterna har fått ansvar för de mjuka frågorna inom socialdepartementet och när nu SKL och regeringen presenterar resultatet av de senaste åren med långa sjukvårdsköer ser vi att arbetet går åt rätt håll, men målet är att sjukvården ska bli köfri.

Göran har verkligen lyckats med att vända en negativ trend och ett stort problem som han fick överta från socialdemokraterna. Kristdemokraterna gör skillnad.

Läs också på SKLs hemsida
MODEMARTIN

Hittar du på något kul i veckan? :)

Cass

Kolla in min stora bloppis !! :) - du sätter priserna.