Hägglund behöver vårt stöd

Det är kris för Kristdemokraterna just nu. Efter valet har stödet sjunkit och når nu bottennoteringar. I ett sådant läge behöver vi alla som är övertygade om Kristdemokraternas politik sluta oss samman och stötta vår ledning och inte minst vår partiledare Göran Hägglund. Att driva politiska frågor är ett enormt lagarbete och eftersom kristdemokratin är en genuin folkrörelse så är det väldigt många personer involverade.

Jag satt ordförande på rikstinget då Göran Hägglund valdes och det var ett enhälligt val. Det fanns inte ens några andra förslag utan det var självklart att Göran är den bäste personen just nu att leda vårt parti.

Därför är det både märkligt och olyckligt att kunna läsa i Expressen att flera företrädare för partiet anser att Göran är fel partiledare. Jag tror inte att den typen av debatt är frukbar överhuvudtaget. Den skadar enbart.

Jag hade förmånen att få vara med i den efter valet tillsatta Kriskommissionen. Vi la fram ett antal förslag och nu har partiets Framtidsgrupp gått ut med en utmaning till alla medlemmar att vara med och utforma morgondagens politik. Låt oss se till att vi lägger vår energi på att utveckla politiken och inte framföra kritik över en enhälligt vald partiledare.

Det är självklart viktigt vem som är partiledare. Men det är de gemensamma satsningarna som laget tillsammans utgör som skapar valresultat. Det är aldrig en en-mans-show. Låt oss sluta upp, skuldra vid skuldra, och verka för att vi utvecklar de politiska frågorna och formulerar dem så att det svenska folket förstår att vår politik leder till ett Mänskligare Sverige.