Ingen människa är illegal

Man kan inte säga att en person är illegal. Man kan leva och handla illegalt, men det är inte detsamma som att vara illegal. Men tydligen är detta hett stoff. Några flyktingar på Migrationsverkets förvar i Kållered fick inte skriva en lapp och uttrycka detta. Den revs ned av myndigheten.

Artikeln i GP om flyktingarnas desperata situation väcker också frågan om rätten till åsikts- och yttrandefrihet. Det är möjligt att man kan anse att några av de aktuella flyktingarna har begått illegala handlingar, men att fly kan knappast vara ett brott. Det är en desperat handling som man bara tar till när inga andra utvägar finns.

Just nu hungerstrejkar 15 personer på förvaringen (hemskt ord, egentligen) och försöker på alla sätt slippa att bli deporterade. Kanske får man inte säga så heller, eftersom det väl heter avvisade?

Enlgit artikeln har alla länder i Europa, utom Sverige, Norge, Danmark och England stoppat alla avvisningar till Irak. De allra flesta i Europa anser att Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter måste uttala sig om säkerheten för återvändande flyktingar innan några avvisas. De ovan nämnda länderna anser att de själva kan bedöma frågan och Sverige avvisar därför regelbundet flyktingar tillbaka till en osäker tillvaro i Irak.

Jag har varit engagerad på olika sätt i denna fråga och anser fortfarande att det inte kommit fram några som helst skäl som gör att vi för närvarande med gott samvete kan avvisa flyktingar tillbaka till Irak.