Intressant samtal om regionfrågan

Ikväll har företrädare för de svenska kristdemokratiska distrikten varit samlade i Norrköping för att samtala om regionfrågan. Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, höll i samtalen. Mats Sjöstrand som är utredare i frågan redogjorde för processen att ta fram ett förslag kring den statliga myndighetsindelningen och hur han uppfattar diskussionerna hur olika delar av landet resonerar kring regionfrågan. Han ska vara klar i slutet av 2012 med sin utredning men allmänt är uppfattningen att processen måste ta fart under 2011. Ska regeringen hinna fatta beslut så att allt är klart för en omfattande förändring av länsindelningen till 2015 så måste mycket klaras ut detta år.

Det var ett intressant samtal och många inlägg gjordes.

Ambitionen är att det ska bli ett "under-ifrån"-perspektiv och att kommuner och landsting har ett stort ansvar för att driva processerna. Staten kommer nog inte att "peka uppifrån" utan beskedet till de samtliga distriktsföreträdarna var: "åk hem och processa frågan".

Ska bli spännande att följa den fortsatta diskussionen. För oss i Västra Götaland pågår en diskussion om den ansökan som Värmland lämnat in om att bilda en ny region tillsammans med oss. Partierna ska fatta sina beslut under våren 2011.