Kristdemokraterna laddar i Norrköping

Till helgen blir det stor inspiration för hundratals kristdemokrater som möter upp till kommun- och landstingsdagar i Norrköping. Efter den senaste tidens motgång i opinionen kommer mycket av utbudet att handla om inspiration och möjligheten till nya tag i politiken.

Partiets framtidsstategigrupp har lagt en god grund inför fortsatta samtal och med den nya partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson har Göran Hägglund fått ett stort tillskott i sin ledarstab.

Kristdemokraterna är en folkrörelse och ett riktigt gräsrotsparti. En mycket god gemenskap mellan partiets medlemmar har alltid varit ett kännetecken och kommun- och landstingsdagarna brukar leda till att förstärka gemenskapen ytterligare.

På fredag blir det inspirationstal av Göran Hägglund som många ser fram emot. Under konferensen kommer vi också att lyssna till David Lega som alltid har kloka och inspirerande saker att framföra. Ett särskilt pass ska också handla om de unga i politiken.

Jag har förmånen att få medverka på ett seminiarium och ska dela med mig av mina erfarenheter att vara förtroendevald och lite praktiska råd i vardagsarbetet.

Mer info om kommun- och landstingsdagarna finns på www.kristdemokraterna.se