Märkligt påhopp om val i kommunfullmäktige

Ibland undrar jag vad som ligger bakom människors ageranden. Häromdagen skrev Jan-Erik Nilsson ett insändare i SLA om valen av nämndemän i Skövde kommunfullmäktige. Han ansåg det märkligt att inte Sverigedemokraterna fått något representant i tingsrättens nämndemannagrupp och ansåg att det varit manipulation i fullmäktige och att jag som ordförande för den tillfälliga valberedningen och ordförande för kommunfullmäktige verkade ha gynnat mitt eget parti. Min bedömning är att insändaren i sin helhet var märklig.

Bakgrunden var att Sverigedemokraterna inte hade något person att föreslå, vilket också deras gruppledare bekräftat i tidningen. Vi förde en diskussion mellan partigrupperna och i vårt parti fanns en mycket intresserad person som har invandrarbakgrund och behärskar många språk. De andra partierna ansåg att det var mycket lämpligt att få in denne person och därmed fick KD en nämndeman mer än vad som en strikt matematik skulle fördela.

Hela processen i valberedning och kommunfullmäktige skedde i stort politiskt samförstånd och vi var alla överens och tyckte att vi kunnat utse 21 intresserade och kompetena personer för uppdragen.

Att då ordförande i nämndemannaföreningen ifrågasätter detta i en insändare är märkligt. Jag förstår inte heller motiven som ligger bakom att man går ut hårt i lokalpressen och ifrågasätter besluten och kräver redovisning i tidningen.

Nu är mitt svar publicerat i SLA. Så här blev det:

Jan-Erik Nilsson efterfrågar i SLA (13 jan 2011) besluten kring tillsättande av nämndemän från Skövde kommun.

     

Den tillfälliga valberedningen beslöt vid sitt sammanträde 10-11-08 att fördela antalet nämndemän på så sätt att allianspartierna skulle tillsätta 12 nämndeman och oppositionen 9. Detta efter att Sverigedemokraterna meddelat att de inte hade någon person att nominera. Partierna kom sedan överens om att Moderaterna skulle föreslå 6 nämndemän, Folkpartiet 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 7, Miljöpartiet 1 och Vänsterpartiet 1. Den tillfälliga valberedningen beslöt sedan vid sitt sammanträde 10-11-22 att föreslå de 21 personer som nominerats av respektive parti. Sverigedemokraterna bekräftade åter att de inte hade någon person att föreslå. Valberedningen var vid två möten helt överens och beslutet i Kommunfullmäktige var enhälligt. Beredningen och besluten har skett enligt grundläggande demokratiska principer och i gott politiskt samförstånd. Varför Jan-Erik Nilsson, ordförande i nämndemannaföreningen, ifrågasätter kommunfullmäktiges beslut vet jag inte, men samtliga personer som deltagit i processen kring att välja dessa 21 nämndemän från Skövde Kommun har varit helt överens.

     

     

Conny Brännberg (KD)
Kommunfullmäktiges ordförande