Nytt år - Nya möjligheter

Vi har lagt ett intensivt och spännande 2010 bakom oss. Göran Hägglund talade en gång om vikten att ha koll på backspegeln men framförallt att ha blicken fäst genom vindrutan. Det är nyttigt med tillbakablickar men visionen driver oss framåt. Vision skapar passion och det är när vi brinner för olika saker som vi också förpliktigar oss att uppnå dem.

Nu blickar vi fram mot ett nytt år. Ett år med nya möjligheter och många förhoppningar. Kristdemokraterna har valt att ingå i alliansregeringen för att via regeringen kunna vara med och påverka Sverige till ett mänskligare land. Vi vill lyfta fram de mjuka värdena och tala om alla människors lika och unika värde, om vikten av kärlek, gemenskap och värme.

Vi kan ha det bra materiellt sett men ändå så mår människor dåligt. Vi behöver varandra och har alla behov av att leva i mänskliga gemenskaper där vi både blir bekräftade och delar med oss till andra.

I Västra Götalandsregionen kallar vi vår utvecklingsvision för Det Goda Livet. Det är med den ansatsen jag ser fram att få vara med och verka för den kristdemokratiska politiken under de kommande åren.

Med dessa rader vill jag säga ett gott nytt 2011 till alla mina läsare