Fokus på barn och ungas uppväxtvillkor

Barnen är det bästa vi har. De är vår framtid. Barn ska därmed inte ses som en kostnad. Det vi gör för barnen är en investering i framtiden. Vid kristdemokraternas riksting i Umeå beslöt vi att nu utforma vår politik så att den fokuserar på barn och ungas uppväxtvillkor. Visionen är att Sverige ska bli det bästa land i världen för barn och ungdomar. Vi bygger samhället genom de små och nära gemenskaperna där familjen är den främsta. Vår politiks ska framöver genomsyras av ett sådant perspektiv.