Regeringen tillsätter en framtidskommission

Regeringen kommer att tillsätta en framtidskommission. De fyra partiledare ska tillsammans med en rad experter gå igenom de utmaningar som vi möter och komma med en politik som för Sverige in i en ansvarsfull och hållbar utveckling.

Det är ett bra initiativ och Kristdemokraterna kommer kraftfullt att arbeta för att Sverige blir världens bästa land för barn och ungdomar.

Mer om detta finns att läsa på DN Debatt

AB,