Turismen kan fördubblas

Det går bra för svensk turism. Turistnäringens konjunkturbarometer visar på att framtidstron inom branchen är stor. Den nationella strategin pekar på att näringen kan fördubblas de kommande åren. Den senáste statistiken visar att omsättningen är 255 miljarder kr och att 162 000 personer har sin inkomst därifrån. Detta innebär att turismen är en av de stora basnäringarna i Sverige. Fördbubblingen kan ske 2020.
svt