Regionfullmäktige ska göra sina val

De kommande tisdagarna ska ett stort antal val äga rum i regionen. Vi är 149 personer som valts in i regionfullmäktige och nu ska vi välja vilka som ska vara med och leda styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och andra organ.
Man kan efteråt fundera kring omvalet. Till vilken nytta? Allt tyder på att några större förändringar inte kommer att ske. Sjukvårdspartiet fick inte mandat att fortsätta och deras platser övertas av socialdemokraterna. Några partier fick lite störra stöd, andra fick mindre, men i stort sett inga större förändringar.

Jag upplever att demokratin har förlorat på omvalet. Alltför få väljare deltog (inte ens hälften) och det kostade mängder av miljoner och en massa möda som kunde använts bättre.

Visst har demokratin ett pris, men man måste ändå fundera över Valprövningsnämndens beslut. Att det dessutom kom så sent gjorde inte saken bättre. Det hade varit bättre att C hade fått ett mandat från S.

Tidigare har jag varit försvare för skilda valdagar, men just nu finns det bara en gemensam valdag för mig. Helst hade jag också velat ha Europaparlamentsvalet 2014 på samma dag som de svenska allmänna valen.