Ropen efter goda manliga förebilder

Längtan efter en kärleksfull och närvarande pappa är temat i ett antal böcker som kommit ut nyligen. I tidningen Dagen skriver Cajsa Tengblad om pappalängtan och gör kopplingar mellan våra jordiska fäder och vår gudsbild. Hon citerar en undersökning som gjorts i Kamratposten där 6000 barn svarat på frågan "vem pratar du med när du är ledsen?". Mamma kom på första plats där 41 procent svarade så. Kompis var 24 % och papporna fick endast 5 procent av svaren. Det var vanligare att man svarade ingen än att man svarade sin pappa.

Barnen som svarat i undersökningen menar att de hellre pratar med sina föräldrar än gör saker tillsammans med dem. Vi kristdemokrater anfäktar idén om familjen och talar gärna om kvalitetstid. Att få tid med sina barn eller att barnen får tid med sina föräldrar visat på ett samhälle som har en hög välfärd. Under årtionden har budskapet varit att vi måste få en materiell välfärd, att ha en massa prylar, att konsumera, men barn vill inte ha en massa grejer, de vill ha tid med sina föräldrar.

Artikeln avslutas med frågan "är den kollektiva pappa-längtan i själva verket ett uttryck för vår gudslängtan? En längan efter en far som ser, hör, älskar, bekräftar och som ständigt är närvarande.

Dagen