Sommarens utställning i Mariestad invigd

Idag hade jag förmånen att få vara invigningstalare på Vadsbo Museum. Det var två utställningar som invigdes. En särskild utställning med Tord Mellgrens spånfåglar har iordningställts i samverkan med Skaraborgs Hemslöjdsförening. Det är en fascinerande berättelse om hur en kringvandrandre ryss lärde Tords farfar att tälja fåglarna och hur familjen i tre generationer fört traditionen vidare. För den slöjdintresserade är detta verkligen värt ett besök.
Den andra utställningen kallas Fragment och är en beskrivning på ett antal föremål som finns i museets samlingar och som visar på både utvecklingen av staden och betydelsefulla personers bidrag.

I mitt tal lyfte jag fram kunskapsbegreppet och utifrån Aristoteles begreppsvärld kopplade ihop de två utställningarna och pekade på museets betydelse för det kollektiva vetandet och en institution för kunskapsöverförande. Men också om vikten att kunskapen förs från en generation till en annan.

På bilden är jag tillsammans med slöjdaren Tord Mellgren, ordföranden i Skaraborgs Hemslöjdsförening Birgitta Carlsson och Elisabeth Eriksson från Vadsbo Museum