Tragiskt öde i Skaraborg

Radio Skaraborg rapporterar att en 64-årig man hittats död i sin lägenhet efter att troligtvis varit död i fyra månader. Ingen har saknat honom. Det är självklart något oerhört tragiskt över detta. Vi har byggt ett samhälle med god materiell välfärd och hög standard, men gått miste om den sociala dimensionen.

Jag är övertygad om att vi bygger samhället genom de nära gemenskaperna, först och främst familjen. Men vi behöver också starka sociala nätverk runt omkring oss. Under några decennier har vi lärt oss att lita till att "samhället tar hand om oss". Experter finns i mängder som ska vara vårt stöd och mycket av det sociala har professionalerats. Min vision är att vi skapar gemenskaper där vi bryr oss om varandra, där vi har daglig kontakt med varandra och ställer upp i både glädje och sorg.

Att en man ligger död i fyra månader utan att ha saknats pekar på ett stort samhällsproblem.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4558755
Gustaf

Jag förstår inte nyhetsvärdet i den här händelsen. Att det i ett land som Sverige, med 9 miljoner invånare, finns x antal personer som väljer att isolera sig är väl rätt naturligt. Alla är vi individer som tycker, tänker och lever olika.