Det hettar till i regionfrågan

Sverige är på väg att förändras då det gäller länen. Regioner är det senaste. Den statliga utredningen, Ansvarskommittén, föreslog betydligt färre län, eller regioner, i framtiden. En lagom region skulle ha upp till 2 miljoner invånare.

Nu har det gått några år och några mindre regioner (Halland och Gotland) har bildats vid sidan av Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

I västsverige pågår diskussioner om en ny regionen med anledning att landstinget i Värmland lämnat in en ansökan till regeringen om att få bilda en västsvensk region tillsammans med Västra Götalandsregionen.

SKL har utsett tre män att komma med ett inspel i frågan. Det är Roland Andersson (S), tidigare styrelseordförande i Västra Götalandsregionen, Jerker Swanstein (m), tidigare styrelseordförande i Region Skåne och Kent Johansson (c), tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen, som fått i uppdrag av SKL:s arbetsutskott att besöka landets ledande politiker för att diskutera regionfrågan.

Nu har de presenterat några av sina ideer i en rapport men också en intressant artikel i DN.

Vill du läsa mer om deras tankar? Läs vidare på SKLs hemsida.