Ett friskare Sverige

Nu börjar förberedelserna för satsningen Ett Friskare Sverige som kommer att pågå 9-15 maj 2011. Det är regeringen som gett Folkhälsoinstitutet i uppgift att samordna en rad aktiviteter för att vi ska få ett friskare Sverige.

Mer info finns på folkhälsoinstitutets hemsida www.fh.se.

Syftet med satsningen handlar om

- öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan

- uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov

- särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning