Ett omval utan pengar i valfonden

Den 15 maj ska alla väljare i Västra Götaland genomföra ett omval. Regionfullmäktiges 149 ledamöter ska omväljas. För de politiska partierna innebär detta en enorm utmaning eftersom det inte finns några pengar i partikassorna.
Regionen har krävt att staten åtar sig ett stort informationsansvar inför valet. Det gäller att nå alla väljare och förklara att hela valet måste göras om. Det kräver stora informationsinsatser. Om valdeltagandet blir lågt så äventyras demokratrin. Ett lågt valdeltagande kommer då att gynna det parti som lyckas mobilisera en grupp väljare som i ett sådant läge ger stort procentuellt utrymme, medan vid ett deltagande på över 80% skulle inflytande bli marginellt.
Regionens informationsavdelning förbereder åtgärder. SR tar upp detta i ett reportage och föreslår bl a att använda TV-reklam för att nå väljarna med information.
De politiska partierna kommer att göra allt de kan för att försöka nå ut med sin valinformation och alla krafter behövs för att nå ut med budskapet: Gå och Rösta!

P4 Skaraborg