Inte värdigt att vårdas i korridoren

Kristdemokraterna driver frågan om vårdplatser. En av anledningarna att vi har köer och överbeläggningar på akuten är bristen på vårdplatsen. Vi har på många sätt lyft denna fråga och förra veckan skickade jag en insändare till Skaraborgspressen. Den var publicerad i Skaraborgs Allehanda i lördags och löd på följande sät

Socialstyrelsen har gjort en inspektion och granskat överbeläggningar vid sjukhusen. Det är bland andra de åtta akutsjukhusen i Västra Götaland som granskats. Sammanfattningsvis skriver tillsynsmännen: "…överbeläggningar förekommer på alla sjukhus i större eller mindre omfattning."  

Det är inte en värdig vård att låta sjuka patienter få ligga kvar på akuten eller i korridorer i väntan på plats. Då läkaren konstaterat att en patient behöver sjukhusvård och ska läggas in är det självklart att det ska finnas en säng för patienten. Överbeläggningar beror till stora delar på att man dragit ned på antalet vårdplatser. Under de senaste tio-tjugo åren har vårdplatserna i Sverige halverats. I Västra Götalandsregionen har antalet vårdplatser inom geriatriken (åldrandets sjukdomar) minskat med 58 procent på tio år. En sådan neddragning beror knappast på ett minskat behov av vård. Det är ett oeftergivligt krav att en patient ska få den vård som denne behöver. 

Under snart tio år har socialdemokraterna funnits med i ledningen för Västra Götalandsregionen. De har inte lyckats med att skapa trygghet i vården. Kristdemokraterna har ivrigt drivit frågor om minskning av köerna på akuten, en säng till varje sjuk patient, lyssna till personalen och mer pengar till psykiatrin, för att nämna några exempel. Nu är det dags för Kristdemokraterna att få komma med i ledningen för regionen och skapa trygghet i vården. Tillsammans med de övriga allianspartierna vädjar vi om stöd i omvalet och vill visa att vi har alternativen som leder till en trygg och säker vård. Framför allt vill vi ta tillvara på de många goda idéer som finns bland personalen men som inte verkar nå fram till beslutsfattarna.

     

     Conny Brännberg (KD)
    Regionpolitiker