Intressanta samtal på kulturkonferens

Ett nätverk för kultur- och fritidspolitiker är på väg att skapas av beredningen för Kultur och Fritid på SKL (Sveriges Kommuner och landsting). Idag anordnades en konferens som samlade ett 70-tal deltagare, delvis medverkade även riksdagens kulturutskott.
Monica Haider och jag gick igenom de två positionspapper som SKL tagit fram. Det ena handlar om kulturen i ett hållbart samhälle och listar ett antal kulturpolitiska ståndpunkter. Det andra handlar om idrottspolitik. Det blev intressanta samtal kring innehållen i positionspappren.
Calle Nathanson, tjänsteman på SKL, redogjorde för samverkansmodellen och gav en lägesrapport från de fem regioner som har inlett arbetet med den nya modellen och de elva län som är på väg in i nästa omgång. Martin Englund gav en redovisning av det nya arena- och anläggningsrådet som nyligen startat där ett 25.tal kommuner medverkar.
Beredningens ordförande Eva Hellstrand ledde konferensen. Responsens var mycket god och förhoppningsvis kommer de fortsatta nätverksträffarna att kunna ske genom videokonferenser. Det kan göra att fler kultur- och fritidspolitiker har möjlighet att medverka.

Monica Haider, jag och Eva Hellstrand på konferensen