Nu har SKL genomfört sin valkongress

Sveriges Kommuner och Landsting har nu genomfört sin valkongress. Därmed är den nya mandatperioden inledd. De 451 ombuden utsåg en ny styrelse. Anders Knape (M) blev omvald som ordförande. Vi Kristdemokrater gläds över att Monica Selin, vår gruppledare i Västra Götaland, utsågs att vara ledamot av styrelsen och dessutom ledamot av styrelsens arbetsutskott. Därmed tar Monica klivet in bland kommun- och landstingstopparna i Sverige och blir därmed också den ledande hälso- och sjukvårdspolitikern. Det gläder oss. Därmed får vi ändå större möjlighet att genomföra vår politik där vi alltid betonar människovårdet.

För min egel är jag glad över att få fortsätta i Beredningen för Kultur och Fritid. Det har varit ett intressant uppdrag där vi mött ett stort antal företrädare för det svenska kultur- och fritidslivet.

SKL är en intresseorganisation för landets kommuner och landsting. De flesta statliga utredningar påverkar det kommunala livet och därför så är en viktig del av SKL att hålla sig ajour med aktuella statliga utredningar och sedan vara en remissinstans. Det innebär i praktiken att man ofta får reda på frågor flera månader innan de hamnar i media. Det gör att vi som får denna information ofta har en förförståelse och kanske till och med en åsikt klar då frågan ställs till kommuner och landsting.