Sjukvårdspartiet stöttar v som vill förbjuda hyrläkare

Ibland är det helsnurr i politiken. Tidigare kände allianspartierna en värdegemenskap i många frågor med Sjukvårdspartiet, men ju längre Billy Bertilsson är med i maktens korridorer desto märkligare blir deras politik.
I valet sa de färre politiker - nu röstar de för fler politiker. I valet sa de lägre arvoden. Nu har de höjt arvodena. I valet talade de om de små sjukhusen. Nu röstar de med socialdemokraterna och vill fortsätta med de stora och klumpiga sjukhuskoncernerna.

Men frågan är om inte det senaste beslutet om hyrläkare (en del kallar dem stafettläkare) är ändå bland det mest märkliga. Sjukvårdspartiet har fått en regionrådspost (innehas av Billy Bertilsson) för att man stöttar S-V och MP i ledningen för Västra Götalandsregionen. V har motionerat om att man vill förbjuda hyrläkare. Inte bara i Västra Götaland utan vill också att vi går i bräschen för en nationell förbud för sjukhusen att anlita hyrläkare. Skulle ett sådant förbud införas skulle det få katastrofala följder för bemanningen av vården.

Vi är alla överens om att vi helst har fast anställda läkare. Det är ingen som har en annan uppfattning, men då det saknas läkare är tillfälliga läkare nödvändiga för att upprätthålla vården. Många av våra vårdcentraler och kliniker på sjukhusen skulle helt enkelt få stänga dörren om de inte skulle få lov att engagera hyrläkarna.

Nu hade Sjukvårdspartiet ett gyllene tillfälle att träda upp och tala för vården och kraftfullt agera mot vänsterns idéer om förbud. Vad gör man då? Jo, man svansar med V och mer eller mindre ger dem stöd att vi ska gå vidare med förbud mot hyrläkare.

Alliansens företrädare röstar kraftfullt NEJ till vänsterns förslag. Sjukvårdspartiet velar. Skullle det bli som Sjukvårdspartiet nu verkar mena så skulle det orsaka oerhörda svårigheter för vården. Att V kräver detta förvånar mig inte alls. De ville inte heller ha vårdvalsreformen i Västra Götaland. De vill helst att politikerna talar om för medborgarna vilken vårdcentral de ska tillhöra. Alliansen menar att medborgaren själv ska göra detta val. Till och med socialdemokraterna insåg att de inte kunde hålla emot utan har ställt upp på denna reform.

Jag undrar vad Sjukvårdspartiets väljare tänker. Nu har tre av deras regionvalda poltiker redan hoppat av och partiet verkar inte bara splittrat utan också allmänt opåitligt. Det är synd att sjukvårdspartiets politiker inte företräder den politik som de skriver och talar om under valrörelserna. Då hade nog ett samarbete med allianspartierna varit möjligt, men nu ser det ut som att de hellre går med vänstersidan. Det är inte bra för medborgarna och de särskilt våra patienter i Västra Götaland, menar jag.