Skövde är attraktivt

En stor medborgarundersökning visar att de som bor i Skövde är nöjda och ger kommunen toppbetyg. Vill du läsa hela undersökningen?

Betygen inom respektive område blev följande:

 

Skövdes
betyg

Samtliga

Kommunen som en plats att bo och leva på 67 62
Kommunens olika verksamheter 63 56
Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter 50 42

Skövde är en växande kommun som ligger strategiskt mellan Stockholm (2 timmar) och Göteborg (1 timma) utmed Västra Stambanan. Undersökningen baseras på samtal med 1000 personer.