Tiotusentals gästarbetare vill hem

FNs flyktingorgan UNHCR vädjar till omvärlden att gå in med insatser till de tiotusentals människor som flyr Libyen. De som nu försöker lämna landet är gästarbetare som upplever sin situation som ohållbar. Media har visat bilder från gränsen till Tunisien där läget är kaosartat. Tusentals människor står i kö och trängs med varandra och bsiten på mat och vatten gör situationen oerhört svår. Den politiska krisen i Tunisien försvårar läget. De flesta av dem som flyr är gästarbetare som har hem att återvända till. Rapporterna tyder på att det är väldigt få libyer som försöker att fly. Många av de västerländska länderna har försökt att få ut sina medborgare.
En mycket svår humanitär situation håller på att utspelas för våra ögon och nu gäller det att få in akuta hjälpinsatser men också att hjälpa gästarbetarna att kunna återvända hem