Resa - drömmen för pensionärer

Vad man man göra efter pensionen? Den frågan har pensionsbolaget AMF ställt och bet Novus undersöka detta. De flesta pensionärer säger att de redan uppfyllt sina livsdrömmar, men då de ska ett framtida val så kommer resa högst på listan. På andra plats kommer "att få disponera sin egen tid" och som tredje alternativ en önskan att få vara frisk.

I turistsammanhang är pensionärer en allt viktigare målgrupp. VisitSweden kallar den WHOPS (wealthy healthy older people) och är en kategori som blir allt viktigare för turismen i Sverige. Samtidigt så vill våra pensionärer ut och åka i världen.  En del trendanalytiker menar att de kommande pensionärerna kommer inte att samla pengar på kistbotten för att sedan ge dessa som arv till barn och barnbarn. Snarare kommer de att unna sig en massa gott och leva upp pengarna. I och med att många har både tid och pengar så kommer resandet att bli allt viktigare då man avslutat sitt aktiva arbetsliv.

GP, DN