Skilda valdagar - börjar tänka om

Jag har alltid ivrat för skilda valdagar. Under flera valrörelser har jag kandiderat till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) och konstaterat att riks- och kommunfrågorna debatteras, men sällan sådant som hör till regionnivån. Nu fick vi chansen att verkligen göra det i samband med omvalet den 15 maj. Nu hade vi möjligheten att debattera och påvisa de olika skillnaderna i de politiska lösningarna.
Tyvärr kan jag konstatera att intresset för valet var mycket ljumt. Säkert hade det en hel del att göra med att det var ett omval och att vi nyligen hade haft en annan kampanj. men ändå måste man fundera på om det var lyckat eller inte med att enbart ha val till en nivå. Om vi går på valdeltagandet så var det på en bottennivå. Västragötalänningarna brydde sig inte ens om att rösta. Om inte ens hälften tar sitt demokratiska ansvar så pekar det på ett demokratiskt problem. Vi kan också konstatera att intresset från media var tämligen svagt. Inte heller var patient- och anhörigföreningar på gång. Det var knappt några debatter alls.

Jag har tidigare velat se skilda valdagar. Detta med tanke på att det svårt att bryta igenom med landsingsfrågorna. Nu för jag en inre diskussion med mig själv och i dagsläget ser jag helst att vi har allmänna val till de tre nivåerna vid ett och samma tillfälle.