Stort tack

Det är nu klart att jag åter blivit omvald till regionfullmäktige. Att ännu en gång få vara personvald är stort. Till alla er som stöttat vill jag rikta ett JÄTTE-TACK!