Uppmana alla att rösta idag

Gå och rösta! Den uppmaningen skickar vi till 1,2 miljoner röstberättigade i omvalet, eller nyvalet säger en del, till Västra Götalandsregionen. Idag är jag vice ordförande i regionfullmäktige och hoppas att alliansen vinner. Självklart är jag hellre ordförande än vice ordförande. Vi vill ta makten i Västra Götaland därför att

- det behövs fler vårdplatser
- vi behöver en trygg och säker vård
- det ska finnas ambulanser på nära håll när man behöver en sådan
- sjukvården ska vara köfri
- regionen ska ha en god infrastruktur
- kultur ska leva i hela regionen
- ge de äldre och multisjuka ett särskilt stöd, vi kallar det mångbesöksmodellen
- inför kultur på recept
- satsa på kultur för barn och unga
- stöd forskning och utveckling
- inför ett begripligt och enkelt biljettsystem
- satsa på besöksnäringen
- lyssna till personalen

Detta är bara några av allt det som vi vill åstadkomma. Vår förhoppning är att få åka till Vänersborg på måndag med väljarnas uppdrag att utveckla regionen.

Uppmana de som du möter idag att gå och rösta!