Bra att Göran Hägglund ser över lagen!

För en anställd inom den offentliga vården finns det meddelarskydd. Det innebär att man kan vända sig till media eller myndigheter och få vara anonym. En självklar för de flesta av oss. Men samma regel gäller inte för de privata vårdföretagen. Där finns inte samma skydd för den som vill informera/rapportera om skeenden hos bolaget. Göran Hägglund, Sveriges socialminister, är upprörd över de uppgifter som nyligen publicerats kring vård hos ett privat vårdföretag. Han anser att lagstiftningen bör ses över och det är rätt tänkt. Det borde inte vara svårt att införa något liknande skydd även för de anställda inom ett vårdföretag som är verksamt inom hälso- och sjukvården. En anställd som upplever att något inte är för patientens bästa måste på ett enkelt sätt kunna "slå larm". Göran Hägglund är bra och uppger dessutom att han är upprörd. En minister med empati! Sånt gillar jag.