Demokrati bygger på delaktighet

I Skövde är det starka känslor kring ett förslag till ny indelning av skolområden. För några år sedan infördes ett fritt val av skola och trenden är att elever på högstadiet vill till skolorna i centrum. I stadsdelen, där jag bor sedan 30 år, finns Rydskolan som har ett kraftigt vikande elevunderlag. Trots en satsning på 180 miljoner kronor har vi inte lyckats med att få alla de närboende eleverna att välja skolan,ändå mindre att elever från andra stadsdelar pendlar till skolan.  Detta får nu ansvariga skolpolitiker att agera. Nämnden har ett helikopterperspektiv och ska se till hela kommunens utbud. Som förälder ser man oftast till sina egna barn och deras behov. Detta skapar ett spänningsfält som inte alltid är förenligt. Jag har tre barn. De har gått alla sina förskole- och grundskoleår på Rydskolan. det mångkulturella inslaget har berikat dem.
Nu är många elever och föräldrar upprörda. Dels kämpar de för att behålla högstadiet i stadsdelen eftersom en väl fungerande skola skapar attraktivitet och dessutom slipper eleverna att åka in till centrum. Men, om jag förstår det rätt, så består den mesta upprördheten i att de känner sig berövade av sin delaktighet. De flesta föräldrar och elever fick förslaget via lokaltidningen. Reportern hade fått information från en person som var delaktig i förarbetet och hela bilden blev inte presenterad. Media ansåg att konflikten som uppstått var det mest intressanta och andra delar av områdesindelningen fick inte samma fokus. Från kommunens sida vara tanken att först skulle berörd personal och elever/föräldrar få informationen, sedan allmänheten. Nu blev det tvärtom och därför känner många sig totalt överkörda. Hela förslaget uppfattades som "dom i stadshuset sitter i stan och bestämmer över oss". När denna känsla var etablerad så blev det väldigt starka känslor inblandade.
Skolnämnden består av ett gäng förtroendevalda politiker som har en stark ambition att skapa en bra skola i Skövde. Jag har stort förtroende för dessa politiker och det är intressant att notera att såväl M som S bidrar aktivt till konstruktiva diskussioner. I första hand är det inte partipolitiken som råder utan en gemensam vilja att göra det bästa för barnen, skolan och kommunen.
Skolnämndens ordförande Anders G. Johansson skriver rätt utförligt på www.andersgjohansson.se om detta och det kan vara bra för att mer förstå helheten.
Nu kommer det att anordnas informationsmöten och diskussioner. Vilket förslag som är det bästa kommer det nog att finnas många synpunkter kring, men om en konstruktiv dialog får förekomma är jag hoppfull och tror att ett väl balanserat beslut kommer att tas. Däremot kommer nog inte alla att bli nöjda. Men det är alltid lättare att acceptera ett beslut om man fått delta i diskussionen kring det. Om man inte får delta känner man sig överkörd och utanförskap har aldrig vara bra för utvecklingen av ett samhälle.

Jag är mån om stadsdelen Södra Ryds utveckling. Den har under många år varit utsatt för negativa rykten. Därför skapade jag för några år sedan en facebookgrupp som nu kanske kommer till liv igen. (http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=36045324086)