Gillar inte ett nytt agerande bland vissa kristdemokrater

Jag är Kristdemokrat. Jag gillar partiet och dess medlemmar. Det finns en gemensam värdegrund och vision om att vara med och skapa ett förändrat samhälle. Grunden är samhällsgemenskap där vi bryr oss och tar ansvar om varandra. Vi utgår från individen, dess ansvar, men också om det sociala samspelet människor emellan. Göran Hägglund har myntat det i "ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter".
Vi talar ofta om etik och god ton inom partiet. Därför är jag både förvånad och besviken över en ny trend som smugit sig in hos många ledande kristdemokrater. Vi har alltid, i samband med val, pläderat FÖR kandidater. Vi har haft olika förslag och då har vi alltid lyft fram det som är skälen till att just denne person ska väljas. Vi har aldrig talat negativt om andra. Jag kan, under alla år som jag varit med i partiet, bara påminna mig om ett övertramp som gjorts och då handlade det om nomineringen av Lennart Sacredéus. Den sköttes på ett ovärdigt sätt och många har i efterhand varit besvikna över att de inte gjorde sin röst hörd. Men tyvärr verkar det ha varit ett frö som såddes och nu har det blivit legititimt att förklara varför andra inte duger. Detta är inget som jag välkomnar och tycker att det inte är värdigt ett kristdemokratiskt parti. Vi borde, gemensamt, se till att den fortsatta debatten handlar om var och ens förutsättningar inför de kommande uppdragen, inte om andra tillkortakommanden.
Ett parti som vill stå för etik och moral bör se till att dess ledare talar gott om varandra. Om man inte kan säga något gott om en annan partikamrat så undrar jag om man är lämplig att överhuvudtaget finnas med i ledningen för ett parti?