Hur ska Sverige möta framtiden?

Vi ser många förändringar i samhället. Inte minst att vi lever längre. Idag blir en kvinna 83 år i snitt, men vi kan räkna med att en nyfödd flicka blir 100 år. Detta kommer att ställa stora krav på samhällsservicen. Dessutom föds det inte så många barn som det borde för att hålla jämna steg i invånarantalet. Detta innebär att de som arbetar kommer att bli färre framöver och försörja allt fler. Inom alla samhällsområden finns utmaningar. Man ska inte se dem först som problem utan som möjligheter. Därför är det bra att regeringen tar ansvar och tillsätter Framtidskommissionen. Den ska undersöka och samtala med invånare, forskare och organisationer om deras syn på framtidsfrågorna. Det är ett bra initiativ från regeringen. Mer om framtidskommissionen finns att läsa på regeringens hemsida.